top of page

ПЗУ Физиоплус медика

физикална терапија и рехабилитација
Располагаме со:
 • Лекарски преглед

 • Ласерска терапија

 • Магнетна терапија

 • Електротерапија

          - галванска струја

            - интерфернтни струи

            - електрофореза

            - дијадинамски стуи

            - ТЕНС

            - класична електро                             стимулација

 • Ултразвучна терапија

 • Мануелна масажа

 • Термотерапија

 • Кинезитерапија

         - корективни вежби за                      сколиоза, кифоза,                              лордоза

         - корекција на деформитети

            на детска возраст

Третираме:
 • спондилоза

 • дископатија

 • лумбоишиалгија

 • артроза на зглобови

 • ревматски заболувња

 • пареза и парализа на нерв

 • спортски повреди

 • скршеници на коски

078/355-788
02/6160-605
Работно време

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

9:00 – 19:00

9:00 – 19:00

9:00 – 19:00

9:00 – 19:00

9:00 – 19:00

9:00 – 14:00

bottom of page